Palvelut
“Ratkaisu asiakkaan oikeudellisen avun tarpeeseen asiantuntevasti, joustavasti ja oikein mitoitettuna”
 

Palvelut

Palvelemme asiakkaitamme erityisesti seuraavilla oikeudenaloilla:

Yritykset

  • yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja yleinen liikejuridiikka
  • kauppa- ja markkinaoikeus
  • vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus sekä tuotevastuuasiat
  • asunto-, kiinteistö- ja rakentamissoikeus
  • työoikeus
  • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Yksityishenkilöt

  • perhe- ja perintöoikeus
  • riita-asiat, oikeudenkäynnit

Suomen AsianajajaliittoToimisto kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Asianajotoimisto Suves Oy - Puh. 09 4281 7000, 040 585 7478 - Fax 09 494 113 - Sähköposti: info(at)suves.fi