Palvelut
“Ratkaisu asiakkaan oikeudellisen avun tarpeeseen asiantuntevasti, joustavasti ja oikein mitoitettuna”
 

Palvelut

Palvelemme asiakkaitamme erityisesti seuraavilla oikeudenaloilla:

Yritykset

 • yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja yleinen liikejuridiikka
 • kauppa- ja markkinaoikeus
 • vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus sekä tuotevastuuasiat
 • asunto-, kiinteistö- ja rakentamissoikeus
 • työoikeus
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Yksityishenkilöt

 • perhe-, lapsi- ja perintöoikeus
 • vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
 • liikennevahingot
 • henkilövahingot
 • asunto-, kiinteistö- ja rakentamisoikeus
 • kuluttajaoikeus
 • riita-asiat, oikeudenkäynnit

Suomen AsianajajaliittoToimisto kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Asianajotoimisto Suves Oy - Puh. +358 40 585 7478 - Sähköposti: info(at)suves.fi