Suomeksi
Tjänster
"En lösning för klientens behov av juridisk hjälp sakkunnigt, flexibelt och kostnadseffektivt"
 

Tjänster

Vi bistår våra klienter särskilt inom följande rättsområden

Företag

 • bolagsrätt, avtalsrätt och allmän företagsjuridik
 • köprätt och marknadsrätt
 • försäkringsrätt, skadeståndsrätt och produktansvar
 • bostads-, fastighets- och byggnadsjuridik
 • arbetsrätt
 • rättegångar och skiljeförfaranden

 Privatpersoner

 • familje-, barn- och arvsrätt
 • försäkrings- och skadeståndsrätt
 • trafikskador
 • personskador
 • bostads-, fastighets- och bygggnadsjuridik
 • konsumenträtt
 • tvistemål, rättegångar

Byrån är medlem i Finlands Advokatförbund. En advokat är skyldig att följa lagen och god advokatsed. Bestämmelserna om god advokatsed hittar Ni på Finlands Advokatförbunds hemsida.

Advokatbyrå Suves Ab - Tel. +358 40 585 7478 - E-post: info(at)suves.fi